Juridisk information

Ansvarsfriskrivning Ex L. 62 / 2001

Denna blogg är inte markerad av en tidning och uppdateras utan regelbunden periodicitet. Därför utgör den inte "redaktionell produkt" enligt och i enlighet med 7 Law March 2001, n. 62, inte heller gäller bestämmelserna för utskrift, inklusive bestämmelserna i 8 februari 1948-lagen, n. 47.

Ansvarsbegränsning av ansvar

Bloggen "xiaomitoday.it" hanteras av ägaren av samma, Simone Rodriguez. Vänligen läs denna ansvarsfriskrivning noga eftersom användningen av bloggen av användaren förutsätter acceptans av villkoren i den. Blogginnehavaren förbehåller sig rätten att ändra ansvarsfriskrivningen och villkoren som finns i det när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på den här sidan av bloggen. Användaren är skyldig att kontrollera ansvarsfriskrivningen varje gång han kommer till bloggen, eftersom användningen av detsamma, när en gång har publicerats några ändringar, leder till att användaren accepterar sådana ändringar.

  1. Ägaren till bloggen har åtagit sig att se till att nyheten och informationen som görs tillgänglig genom den är aktuell och fri från fel, felaktigheter eller utelämnanden. Men även i relation till den flyktiga naturen av information på Internet och hur snabbt nyheterna och informationen blir föråldrade, kan ägaren inte ge någon garanti om tillförlitligheten och noggrannheten hos de rapporterade nyheterna och informationen och avtar Därför ansvar för eventuella skador, direkta, indirekta, tillfälliga och följder relaterade till användningen, rätten eller felaktigheten av informationen i denna blogg.
  2. Innehavaren gör sitt yttersta för att hindra bloggen användare från att skicka kommentarer som kan vara stötande eller potentiellt skadliga för tredje parts rättigheter. För detta ändamål förbehåller ägaren sig rätten att inte tillåta offentliggörande eller avbryta utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande eventuella kommentarer eller innehåll som anses vara förolämpande eller potentiellt skadliga för tredje mans rättigheter. Som exempel ägar rapporter som inte kommer att tillåta publicering, eller kommer att tas bort, dock, stolpar en ärekränkande eller nedsättande innehåll, med ett rasistiskt eller clas innehåller reklam eller prisa politiska partier, sekter eller terroriströrelser. Dessutom får det inte tillåtas att publicera eller i alla fall ta bort meddelanden som innehåller potentiellt konfidentiell information eller innehålla personuppgifter från tredje part.
  3. I vilket fall som helst, oavsett vad som anges i föregående punkt, ska ansvaret direkt eller indirekt från innehållet i meddelanden publicerade av tredje part eller, i vilket fall som helst annat än bloggägaren, debiteras författaren av meddelandet, med det här är avsett av ägaren till bloggen avvisas något ansvar som inte är obligatoriskt enligt lagen av samma sak.
  4. Ägaren till bloggen är fortfarande tillgänglig för att utföra uppsägningen, på begäran av den berörda personen, av personuppgifter som kan läggas på bloggen av tredje part. För eventuell förtydligande eller förfrågan kan den berörda personen skicka ett e-mail till adressen: [e-postskyddad].
  5. Inom bloggen kan det finnas länkar till webbplatser från tredje part. Ägaren till bloggen har ingen kontroll över innehållet, de produkter eller tjänster som kan erbjudas, de sekretess- och säkerhetspolicyer som används och metoderna för driften av dessa webbplatser. Ägaren är därför inte ansvarig för överträdelser av lagen som genomförs via dessa webbplatser. Vissa sidor kan också innehålla skadliga, ovälkomna eller offensiva material för vissa användare. Navigationen på tredje parts webbplatser är därför endast risken och risken för användaren och ägaren till bloggen avvisar allt ansvar för eventuella skador som sistnämnda drabbats av när han surfar på sådana webbplatser.
Teknik idag
Logotyp